• TP101 - ÁO BỌC BÀN ỦI QUẦN ÁO
  • TP101 - ÁO BỌC BÀN ỦI QUẦN ÁO
  • TP101 - ÁO BỌC BÀN ỦI QUẦN ÁO
  • TP101 - ÁO BỌC BÀN ỦI QUẦN ÁO

TP101 - ÁO BỌC BÀN ỦI QUẦN ÁO

  • Giá bán:
    Liên hệ
Mô Tả Chi Tiết:

-    Bàn ủi Việt Nam: (32 × 97) cm

-    Bàn ủi thái lớn: (33 × 110) cm
-    Bàn ủi thái nhỏ: (33 × 99) cm
-    Bàn ủi kiểu anh: (102,5 × 30) cm
-    Bàn ủi đôi điện: (30 × 106) cm
-    Bàn ủi thái lớn: (115 × 32) cm
Kích thước thùng: (35 - 24 -17)

Có thể bạn sẽ thích